top of page

Tasuliste teenuste hinnakiri

VASTUVÕTUD

 

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt 30 EUR, lisanduvad uuringud ja analüüsid
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 20 EUR
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt 20 EUR
Retsepti väljastamine kindlustamata isikule 15 EUR

KODUVISIIDID

Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta
Alates 2. eluaastast 5 EUR + kaugusetasu 2 €/1km
Perearsti koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 50 EUR+2€/1km
Pereõe koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 30 EUR + kauguse tasu 2€/1km

 

TÕENDITE VORMISTAMINE

 

Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit) 40 EUR
Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega 65 EUR
Esmane tervisetõend tööle bakterioloogiliste analüüsidega 65 EUR,  röntgeniga 85€
Korduv tervisetõend tööle 15 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) A- ja B- kategooria 35 EUR
Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 40 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) C-, D-, E-, T- kategooria 50 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 55 EUR
Arstitõend relvaloa taotlemiseks 50 EUR
Tõend Kaitseliidule 5€

Tõend patsiendi nõudmisel (näiteks kindlustusele) 25 EUR
Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm) 35 EUR
Dokumentide väljastamine patsiendi soovil kuni 2 lk 5€, iga järgmine 0,50€

 

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel.
Laagritõendeid perearstid ei väljasta sotsiaalministri määruse Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele paragrahv 11 alusel.

Igasuguseid tõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele. Absoluutselt on välistatud autojuhi ja relvaloa tervisetõendite väljastamine patsientidele, kelle perearstid ei tööta meie keskuses!

PROTSEDUURID


Süstimine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR
Sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 30 EUR
Põletuste sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 40 EUR
Vaktsineerimise (riikliku immuniseerimiskava välised vaktsiinid) hind sõltub vaktsiini hinnast

ANALÜÜSID JA UURINGUD


Ilma meditsiinilise näidustuseta ehk patsiendi omal soovil tehtud uuringute ja analüüside eest maksab patsient ise vastavalt  hinnakirjale.

bottom of page