top of page

Tasuliste teenuste hinnakiri

VASTUVÕTUD

 

Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt 25 EUR, lisanduvad uuringud ja analüüsid
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 15 EUR
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt 15 EUR
Retsepti väljastamine kindlustamata isikule 10 EUR

KODUVISIIDID

Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta
Alates 2. eluaastast 5 EUR
Perearsti koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 40 EUR+1€/1km
Pereõe koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR + kauguse tasu 1€/1km

 

TÕENDITE VORMISTAMINE

 

Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit) 25 EUR
Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega 50 EUR
Esmane tervisetõend tööle bakterioloogiliste analüüsidega 50 EUR,  röntgeniga 60€
Korduv tervisetõend tööle 10 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) 25 EUR
Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 30 EUR
Arstitõend relvaloa taotlemiseks 30 EUR
Tõend Kaitseliidule 5€

Tõend patsiendi nõudmisel (näiteks kindlustusele) 10 EUR
Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm) 30 EUR
Dokumentide väljastamine patsiendi soovil kuni 2 lk 5€, iga järgmine 0,50€

 

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel.
Laagritõendeid perearstid ei väljasta sotsiaalministri määruse Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele paragrahv 11 alusel.

Igasuguseid tõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele. Absoluutselt on välistatud autojuhi ja relvaloa tervisetõendite väljastamine patsientidele, kelle perearstid ei tööta meie keskuses!

PROTSEDUURID


Süstimine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 5 EUR
Sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 10 EUR
Põletuste sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR
Vaktsineerimise (riikliku immuniseerimiskava välised vaktsiinid) hind sõltub vaktsiini hinnast

ANALÜÜSID JA UURINGUD


Ilma meditsiinilise näidustuseta ehk patsiendi omal soovil tehtud uuringute ja analüüside eest maksab patsient ise vastavalt  hinnakirjale.

bottom of page