Tasuliste teenuste hinnakiri

VASTUVÕTUD
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi esmakordne vastuvõtt 25 EUR, lisanduvad uuringud ja analüüsid
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt 15 EUR
Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt 15 EUR
Retsepti väljastamine kindlustamata isikule 10 EUR

KODUVISIIDID
Lastele vanuses 0-2 aastat ja rasedatele tasuta
Alates 2. eluaastast 5 EUR
Perearsti koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 40 EUR+1€/1km
Pereõe koduvisiit kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR + kauguse tasu 1€/1km

TÕENDITE VORMISTAMINE
Tervisetõend tööle (sisaldab röntgenit) 25 EUR
Esmane tervisetõend tööle koos bakterioloogiliste analüüsidega 50 EUR
Esmane tervisetõend tööle bakterioloogiliste analüüsidega 50 EUR,  röntgeniga 60€
Korduv tervisetõend tööle 10 EUR

Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon digilugu.ee täidetud) 25 EUR
Autojuhilubade med. tõend (tervisedeklaratsioon paberil) 30 EUR
Arstitõend relvaloa taotlemiseks 30 EUR
Tõend Kaitseliidule 5€

Tõend patsiendi nõudmisel (näiteks kindlustusele) 10 EUR
Võõrkeelne tõend (õppima, tööle minekuks vm) 30 EUR
Dokumentide väljastamine patsiendi soovil kuni 2 lk 5€, iga järgmine 0,50€

 

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel.
Laagritõendeid perearstid ei väljasta sotsiaalministri määruse Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele paragrahv 11 alusel.

Igasuguseid tõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele. Absoluutselt on välistatud autojuhi ja relvaloa tervisetõendite väljastamine patsientidele, kelle perearstid ei tööta meie keskuses!

PROTSEDUURID
Süstimine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 5 EUR
Sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 10 EUR
Põletuste sidumine kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendile 25 EUR
Vaktsineerimise (riikliku immuniseerimiskava välised vaktsiinid) hind sõltub vaktsiini hinnast

ANALÜÜSID JA UURINGUD
Ilma meditsiinilise näidustuseta ehk patsiendi omal soovil tehtud uuringute ja analüüside eest maksab patsient ise vastavalt  hinnakirjale.

Pargi 30

Keila

töövälisel ajal helistage 1220 - perearsti nõuande telefon
112 - ägedate seisundite puhul (KIIRABI)
1247 - koroonaviirusega seotud informatsioon

© 2023 by Maple Park Family Practice. Proudly created with Wix.com